Näktergalen vid Emajõgi/Hälsningsord

Från Estnisk litteratur i svensk tolkning | wikin
Hoppa till: navigering, sök
←  Innehåll Näktergalen vid Emajõgi
av Lydia Koidula

Hälsningsord
På Emajõgis strand  →


Stilla träder jag inför er,
Estlands folk och fäders land,
Diktargåvan bär jag för er,
Lägger den uti er hand.

Vad har skymningen fått höra,
Fågelns sång i kvällningsland:
Lyssnat har vart estniskt öra
Uppåt for var estnisk hand.

Stilla ber den: ta nu till er
Svaga tungans lilla bön!
Inget ont, blott gott den vill er
Sprungen ur en själ så skön!

Näktergal, flyg ut i världen,
Från Emajõgi till din vän!
Det som steg ur hjärtats värden,
Låt det finna fram igen!

(originaltext)